village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
17.11.2023
Návrh VZN 2-2023 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne ...
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.11.2023
Dátum zvesenia 17.12.2023
Názov Návrh VZN 2-2023 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne ...
13.11.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE na stavbu: „V-297 Príslop - Kolbasov (UV297-48=UV297-6)“, líniová stavba, k.ú. Príslop, k.ú. Topoľa, k.ú. Kolbasov stavebníkovi: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.11.2023
Dátum zvesenia 28.11.2023
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE na stavbu: „V-297 Príslop - Kolbasov (UV297-48=UV297-6)“, líniová stavba, k.ú. Príslop, k.ú. Topoľa, k.ú. Kolbasov stavebníkovi: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361.
30.10.2023
Verejná vyhláška - rozhodnutie, schválenie RUSES okresu Snina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.10.2023
Názov Verejná vyhláška - rozhodnutie, schválenie RUSES okresu Snina
16.10.2023
Verejná vyhláška + pozvánka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2023
Dátum zvesenia 25.10.2023
Názov Verejná vyhláška + pozvánka
6.9.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA --- Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 – „V-297 Príslop - Kolbasov (UV297-48=UV297-6)“, líniová stavba, k.ú. Príslop, k.ú. Topoľa, k.ú. Kolbasov - oznámenie o začatí stavebného konania + žiadosť o
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA --- Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 – „V-297 Príslop - Kolbasov (UV297-48=UV297-6)“, líniová stavba, k.ú. Príslop, k.ú. Topoľa, k.ú. Kolbasov - oznámenie o začatí stavebného konania + žiadosť o
30.8.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľa č.1/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov územného plánu obce.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2023
Dátum zvesenia 29.9.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľa č.1/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov územného plánu obce.
13.7.2023
Výzva na vykonanie výrubu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.7.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu
2.6.2023
Výberové konanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.6.2023
Názov Výberové konanie
2.6.2023
Výberové konanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.6.2023
Názov Výberové konanie
29.5.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2023
Dátum zvesenia 15.6.2023
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Popis V-297 Príslop - Kolbasov (UV297-48=UV297-6), líniová stavba, k. ú. Príslop, k. ú. Topoľa, k. ú. Kolbasov
22.5.2023
Záverečný účet obce Topoľa 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.5.2023
Názov Záverečný účet obce Topoľa 2022
13.4.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania, pozvanie na ústne pojednávanie a žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.4.2023
Dátum zvesenia 28.4.2023
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania, pozvanie na ústne pojednávanie a žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
Popis Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania, pozvanie na ústne pojednávanie a žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
5.4.2023
Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradit‘ vybrané parcely lokality SKUEVO229 Bukovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany VEREJNÁ VYHLASKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.4.2023
Názov Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradit‘ vybrané parcely lokality SKUEVO229 Bukovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany VEREJNÁ VYHLASKA
16.3.2023
Rozhodnutie o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Nastaz
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2023
Dátum zvesenia 3.4.2023
Názov Rozhodnutie o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Nastaz
28.2.2023
Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Názov Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2022
16.12.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2022
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Popis Oznámenie o zámere vyhlásiť zóny NP Poloniny , zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a návrh Programu starostlivosti o NP Poloniny a jeho ochranné pásmo.
1.12.2022
Návrh VZN 1-2022 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 16.12.2022
Názov Návrh VZN 1-2022 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.12.2022
Návrh rozpočtu 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 16.12.2022
Názov Návrh rozpočtu 2023-2025
10.11.2022
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 10.11.2022
Názov Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
Popis Referendum Informácie pre voliča