village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív

Voľby prezidenta SR 2024, Voľby do Európskeho parlamentu 2024, Voľby NR SR, REFERENDUM, Voľby do OSO a OSK

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
6.2.2024
Podávanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, informácie - žiadosť
Detail dokumentu
Dátum 6.2.2024
Názov Podávanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, informácie - žiadosť
1.2.2024
Zverejnenie e-mailovej adresy - delegovanie členov OVK do obce Topoľa pre voľby prezidenta SR
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2024
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy - delegovanie členov OVK do obce Topoľa pre voľby prezidenta SR
1.2.2024
Zverejnenie e-mailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2024
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR
29.1.2024
Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 29.1.2024
Názov Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti
9.1.2024
R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Detail dokumentu
Dátum 9.1.2024
Názov R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Popis R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e m voľby prezidenta Slovenskej republiky a u r č u j e m 1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024, 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024, 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, u r č u j e m deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024. Peter Pellegrini v. r.
2.10.2023
Z á p i s n i c a okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 3 0 . 9 . 2 0 2 3
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Z á p i s n i c a okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 3 0 . 9 . 2 0 2 3
1.8.2023
Zverejnenie e-mailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu v obci Topoľa pre Voľby do NR SR 2023
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2023
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu v obci Topoľa pre Voľby do NR SR 2023
26.7.2023
Zverejnenie e-mailovej adresy - delegovanie členov OVK do obce Topoľa pre Voľby do NR SR 2023
Detail dokumentu
Dátum 26.7.2023
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy - delegovanie členov OVK do obce Topoľa pre Voľby do NR SR 2023
26.6.2023
Informácia o vymenovaní zapisovateľa OVK v obci Topoľa pre Voľby do NR SR 2023
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2023
Názov Informácia o vymenovaní zapisovateľa OVK v obci Topoľa pre Voľby do NR SR 2023
23.6.2023
Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti v obci Topoľa pre Voľby do NR SR 2023
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2023
Názov Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti v obci Topoľa pre Voľby do NR SR 2023
5.6.2023
Vyhlásenie - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 - informácie
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2023
Názov Vyhlásenie - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 - informácie
Popis https://www.minv.sk/?volby-nrsr
16.1.2023
Zverejnenie kontaktu zapisovateľky Špeciálnej volebnej komisie pre Referendum 2023
Detail dokumentu
Dátum 16.1.2023
Názov Zverejnenie kontaktu zapisovateľky Špeciálnej volebnej komisie pre Referendum 2023
22.11.2022
Zverejnenie e-mailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 22.11.2022
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu
10.11.2022
Zverejnenie e-mailovej adresy - delegovanie členov REFERENDUM 2023
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy - delegovanie členov REFERENDUM 2023
10.11.2022
Oznam o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti REFERENDUM 2023
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Oznam o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti REFERENDUM 2023
10.11.2022
ROZHODNUTIE
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov ROZHODNUTIE
10.11.2022
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende, Informácie, tlačivá a formuláre k vykonaniu referenda: https://www.minv.sk/?referendum
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende, Informácie, tlačivá a formuláre k vykonaniu referenda: https://www.minv.sk/?referendum
3.10.2022
Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022