village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív

Gréckokatolícka cirkev farnosť Topoľa

Odkaz na stránku:

https://www.facebook.com/Dreven%C3%A1-cerkov-Topo%C4%BEa-105375475082840/

kde nájdete informácie pre záujemcov o návštevu

Dreveného chrámu sv. Michaela Archanjela v Topoli ***